Parkering

Parkeringsinformation för boende vid Tingstorget


Parkering vid nyproduktion
När man köpt en lägenhet  i ett nyproduktionsprojekt som Tingstorget innebär det att man först flyttar till ett byggarbetsplatsområde.

Även om vissa hus i Tingstorget är färdiga kommer det dröja fram till slutet av 2019 innan vägar, trottoarer, garage, torg, lokaler och parkeringar är helt färdigställda. Därför kommer antalet parkeringsplatser fram tills dess att vara begränsat.

Permanenta parkeringsplatser klara 2019
När Tingstorget  är färdigbyggt kommer det finnas permanenta parkeringsplatser i ett underjordiskt garage. Garaget blir klart preliminärt Q2 2019. Det kommer även finnas ett antal parkeringsplatser utomhus i närheten av bostäderna.

Så ställer du dig i kö för parkering
Bostdasförvaltning administrerar alla parkeringsfrågor för Brf Tingshöjden.

För att få en parkeringsplats måste du först ställa dig i kö genom att kontakta Bostadsförvaltning.

Du kan ställa dig i kön för parkering när du vill efter att du flyttat in.

Parkeringsplatser för Brf Tingseken.

Permanent boendeparkering

Plats: Underjordiskt garage samt utomhus i närområdet
Avgift garage: 1 000 kr/månad
Avgift markplats: 600 kr/månad
Anmälan: Kontakta Bostadsförvaltning för att ställa dig i kö